ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานบ้านไร่ถึงถนนเพชรเกษมบ้านท่า หมู่ที่ ๘ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง