สภาเทศบาลตำบลนายาง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

พิชิต มีนาม


จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ


ชนะชัย นิพนธ์นิมิต


นคร ทองแท่ง


ทิน ครุฑพงษ์


อำนวย พราหมณ์แก้ว