สภาเทศบาลตำบลนายาง

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

สายันต์ ม่วงสวาสดิ


เจือ ใยบำรุง


สมชาย เผือกเงิน


สมยศ คุ้มสะอาด


วัน เขียวชะอุ่ม


เหลียว อินทวาด