ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนายาง ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ตามที่แจ้งขอความช่วยเหลือมาทางสื่ออนไลน์ของทางเทศบาลตำบลนายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง