พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดคลองสายหนึ่ง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นายฉลอง ช้างสุวรรณ นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง ร่วมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง และคณะครูเทศบาลตำบลนายาง ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดคลองสายหนึ่ง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี ท่านพระครูวชิรชลธาร เจ้าอาวาสวัดคลองสายหนึ่ง และ พระมหาประสาน ชยนนฺโท เจ้าอาวาสวัเนิคมวชิราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นประธานในการประกอบพิธีในครั้งนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง