พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ครั้งที่ 37 กองทุนพระญาณโมลี ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระมหาประสาน ชยนนฺโท เจ้าอาวาสวัดนิคมวชิราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ครั้งที่ 37 กองทุนพระญาณโมลี ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา พร้อมด้วย นายฉลอง ช้างสุวรรณ นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีเทศตำบลนายาง นางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนายาง นางทัศนีย์ สิงห์ภู่ รองปลัดเทศบาลตำบลนายางรักษาการปลัดเทศบาล และข้าราชการส่วนงานต่างๆร่วมพิธีในครั้งนี้ ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ เทศบาลตำบลนายาง เพื่อต่อยอดทางการศึกษา พร้อมมอบทุนแก่โรงเรียน เพื่อใช้ในการพัฒนาสถานที่เรียน ที่ศึกษา เพื่อพัฒนาการสึกษาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง