พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 8.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอชะอำ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายธีรพล ปรียานุภาพ ปลัดอาวุโสอำเภอชะอำ รักษาราชการแทนนายอำเภอชะอำ ประธานในพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2563 โดยมี นายฉลอง ช้างสุวรรณ นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนายาง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ โดยในรัชสมัยของพระองค์ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในบ้านเมืองของเราที่สร้างความเจริญก้าวหน้า ให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ สำหรับพระราชกรณียกิจสำคัญที่นับว่าเป็นการปฏิรูปประเทศครั้งยิ่งใหญ่ คือ การเลิกทาส อย่างค่อยเป็นค่อยไป ปราศจากการเสียเลือดเนื้อ และการต่อต้านที่รุนแรง โดยอาศัยมาตรการทางกฎหมาย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ จนประสบความสำเร็จได้ในเวลา 30 ปีเศษ ทาสในเมืองไทยก็หมดไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง