ตักบาตรวันที่ 5 ธันวาคม 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลนายาง นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง พร้อมด้วย นายฉลอง ช้างสุวรรณ นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จากวัดนิคมวชิราราม จำนวน 9 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 อีกทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความผาสุกร่มเย็น ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง