บรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 18.3.64

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลนายางจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 โดยนางทัศนีย์ สิงห์ภู่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนายางพร้อมด้วยทีมวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการการเลือกตั้ง 1.นายธวัช ขจรกลิ่น ปลัด อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 2.นางสาวบุญน้อง กล่อมจิตร ปลัด อบต.สองพี่น้อง 3.นางสาวผันนภา หอมเหมือน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ได้ให้ความรู้และซักซ้อมขั้นตอนการปฎิบัติ
ในวันเลือกตั้งฯ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมในแต่ละวันตามเขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลตำบลนายาง โดยวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่สองของการอบรมฯ ได้รับเกียรติจากคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี ท่านดร.พนอม พวงสมบัติ ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริต โปร่งใส และชอบด้วยกฎหมาย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง