ซ่อมแซม ระบบจ่ายน้ำของเทศบาลตำบลนายาง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องจาก มีการซ่อมแซม ระบบจ่ายน้ำของเทศบาลตำบลนายาง ส่งผลให้ต้องปิดการส่งน้ำใน หมู่ 8 และหมู่ 10 บ้านหุบกะพง และจะเปิดให้ใช้ในช่วงเวลา 16.00 น. จึงกราบขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยครับ
 
 
 
 
4

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง