บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา 2019

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคน้ำดื่ม สิ่งของเครื่องใช้สำหรับใช้ประจำวันให้กับผู้ที่กักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรี
ท่านสามารถมาบริจาคได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
ซึ่งเทศบาลตำบลนายางเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ่งของบริจาคส่งให้โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง
กรณีผู้ที่ต้องการบริจาคข้าวกล่อง รบกวนแจ้งประสานล่วงหน้า เพื่อที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลสนามให้ท่านก่อนในเบื้องต้น
ติดต่อได้ที่ 032 - 471358 , 081-0135733
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง