โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีนางทัศนีย์ สิงห์ภู่ รองปลัดเทศบาลตำบลนายาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยนางสาวเรณู เอี่ยมโซ๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงาน เป็นผู้จัดและดูแลความเรียบร้อยของโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อไม่ให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจัดตั้งเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เทศบาลตำบลนายาง จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 แก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลนายางจำนวน 220 คน ณ ห้องประชุมเทิดไทย ค่ายนเรศวร เนื่องจากรูปกิจกรรมมีการจำกัดการลง ท่านผู้ไดจะมีความประสงค์จะขอรูปเพิ่มเติม หรือดูรูปทั้งหมด สามารถอินบล็อคมาขอรูปทาง เพจ เทศบาลตำบลนายางได้ครับ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง