ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลนายางได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง