โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ โดยมีนายอำนาจ บัวหลวง ปลัดเทศบาลตำบลนายาง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจัดเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมที่ 2 เป็นการศึกษาดูงาน ด้านสมุนไพรไทย โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้รู้จักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และต่อยอดความรู้ให้กับผู้ผ่านการอบรมหมอหมู่บ้านต่อไป โดยมี นางสาวเรณู เอี่ยมโซ๊ะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูแลโครงการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง