โครงการ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 กิจกรรมลดอุบัติเหตุทางน้ำ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยให้แก่ประชาชน ประจำปี 2562 กิจกรรมลดอุบัติเหตุทางน้ำ โดยมีนายอำนาจ บัวหลวง ปลัดเทศบาลตำบลนายางเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้เยาวชนได้รู้เกี่ยวกับการระมัดระวัง ป้องกัน และช่วยเหลือเบื้องต้น เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำ และเพื่อสามารถช่วยตัวเองได้ในกรณี ประสบอุบัติเหตุทางน้ำต่างๆ โดยมีเยาวชนจาก โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง โรงเรียนละ 6 คน จำนวน 9 โรงเรียน รวมเป็น 54 คน ณ สระว่ายน้ำไร่ศรีแพรวิทยา หมู่ที่ 7 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง