พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ 
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง พร้อมด้วย นางสาวนิตยา พรสมบูรณ์ศิริ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนายาง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลนายาง
โอกาสนี้ นายอนุรักษ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง