เปิดการแข่งขันกีฬา"นายางเกมส์"ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ 
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง 
เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา"นายางเกมส์"ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง 
โดยมี นายอรุณชัย กัณฑภา 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร โรงเรียนชาวไร่ โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนบ้านเนินทราย โรงเรียนบ้านหนองยาว โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน โรงเรียนบ้านร่องระกำ โรงเรียนบ้านหุบกะพง และ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียนได้กระชับความสัมพันธ์ สามัคคี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้นายอนุรักษ์ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ และกล่าวปิดงานในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง