โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รุ่นที่ 1

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 กันยายน 2562 
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ 
นายกเทศมนตรีตำบลนายาง 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รุ่นที่ 1 โดยมี
นายกิตชพัสฐ์ เกตุแก้ว หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี สาขาชะอำ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจถูกต้องและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้แก่กลุ่มนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เสมือนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยในการใช้รถ ใช้ถนนเบื้องต้น โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองยาว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง