ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแก่ประชาชนและหญิงตั้งครรภ์ จากการศึกษาปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนของกรมอนามัยปี 2561 พบว่าการรวมระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ในประเทศมีแนวโน้มลดลง 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่รีบฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์เพื่อที่จะได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนและรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ 
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ http://qsgo.page.link/DBezn หรือสแกน QR CORD จากการประชาสัมพันธ์นี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง