สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!