เชิญชวนผู้สนใจร่วมทำหน้ากากอนามัย

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนายางขอเชิญชวน ผู้สนใจ ร่วมเป็นจิตอาสา ทำหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นส่วนหนึงในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ตั้งแต่วันนี้ 18 มีนาคม 2563 - 17 เมษายน 2563 ณ อาคารญาณโมลี เทศบาลตำบลนายาง มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง