ประชาสัมพันธ์สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่สำคัญ ๆ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนายาง ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!