ประปาปรับปรุงการผลิต

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แข้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประปาเทศบาลตำบลตำบลนายาง กำลังดำเนินการปรับปรุงการผลิต อาจทำให้น้ำประปาหยุดใหลบ้างในบางเวลา จึงของให้ผู้ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลนายาง สำรองน้ำประปาไว้ก้วยครับ และกราบขออภัยในความไม่สะดวก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง