ลดแรงดันน้ำประปา

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจากประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี มีความจำเป็นต้องปรับลดแรงดันน้ำลงเพื่อดำเนินการปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงสูง บรอเวณสถานีผลิตน้ำนายาง ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จึงเกิดผลกระทบทำให้น้ำประปาใหลอ่อน ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2563

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง