มาตรการประหยัดพลังงาน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลยายางได้จัดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ปิดสวิตซ์ : ปิดสวิตซ์ไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆเมื่อใช้งานเสร็จ

2.คอมพิวเตอร์ : ปิดจอคอมช่วงพักเที่ยง ปิดเครื่องทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จ และใช้การส่งเอกสารออนไลน์แทนการส่งเอกสารที่ต้องพิมพ์

3.ถอดปลั๊ก : ถอดปลั๊กทุกครั้ง หลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด

4.ปรับแอร์ : ปรับแอร์ที่อณภูมิ 25 องศา เพื่อประหยัดพลังงาน

5.เครื่องถ่ายเอกสาร : ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งที่เลิกใช้ และใช้กระดาษรีไซเคิลกับเอกสารที่ไม่จำเป็น

6.ตรวจสอบ : ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานมากกว่า 3 ปี เพื่อป้องกันไฟเกินและอันตรายต่างๆ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง