น้ำประปาไม่ไหลบางพื้นที่

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
กราบขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องจาก ชลประทานเพชรบุรี ได้ทำการวางท่อส่งน้ำตลอดแนวชายคลองเขตเทศบาลตำบลนายาง อาจทำให้เกิดโดนท่อส่งน้ำประปาของเทศบาลตำบลนายาง ทำให้เกิดการชำรุด เสียหาย ทางกองประปาเทศบาลตำบลนายาง อาจต้องปิดน้ำเพื่อซ่อมแซมในจุดที่มีการเสียหายนั้น อาจมีผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหลในบางพื้นที่ ที่กำลังซ่อมบำรุงในจุดที่ชำรุด โดยโครงการนี้จะแล้วเสร็จใน เดือนตุลาคม 2563 จึงกราบขออภัยมายังผู้ใช้น้ำทุกท่าน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง