กิจกรรประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริต

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลนายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง